Dr. Karádi Zsolt PhD

Dr. Karádi Zsolt
szakmai vezető, fõiskolai tanár


E-mail: karadi.zsolt@nye.hu
Telefon:+36-42-599-400/2993
Iroda: B/216


Karádi Zsolt közleményei (Magyar Tudományos Művek Tára)
MAB-adatlap (nyomtatható változat)


Név: Dr. habil. Karádi Zsolt PhD

születési év: 1956

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, közművelődési és népművelési előadó, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, 1980

francia nyelvtanár, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1996.

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!

Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Irodalomtudományi Intézeti Tanszék, főiskolai tanár

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!)ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek)

PhD (magyar és összehasonlító irodalomtudomány, 1996)

 

dr. habil. (irodalom- és kultúratudományok) 2023

az eddigi oktatói tevékenység

Oktatott tárgyak:

a) A korábbi képzésekben:

Bevezetés az irodalomtudományba, A francia film története, A magyar irodalom története II., A magyar irodalom története III.

b) A BA-képzésben:

 A retorika aktuális kérdései, Bevezetés az irodalomtudományba, Irodalomtudományi proszeminárium, A XX. századi világirodalom, Színház és műveltség, Irodalomelmélet I., Irodalomelmélet II.

c) Az MA-képzésben:

Irodalmi komparatisztika, Az irodalom medialitása, film, színház, A XX. századi világirodalom, Műelemzés, műértés, Irodalom és folklór, Szövegolvasás, interpretáció, Stílusok és műnemek, Műfaj és eszmetörténet, Napjaink magyar irodalma, Napjaink világirodalma

d) Osztatlan képzésben

Irodalmi komparatisztika, Az irodalomtudomány alapjai, Modern magyar irodalom I., Modern magyar irodalom II., Klasszikus magyar irodalom II., Klasszikus stílusok és műnemek, Az irodalom medialitása, film, színház

Oktatásban töltött idő: 44 év

  • 1980-1989 Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza
  • 1989– a Nyíregyházi Egyetem (ill. jogelődjeinek) oktatója

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata

  1. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!)

1. Hangnemek és árnyalatok. Móricz Zsigmond Könyvtár, Nyíregyháza, 2017.

2. Franciák és magyarok. Örökségünk Kiadó, Nyíregyháza, 2018.

3. Művek és gesztusok. Feliciter Kiadó, Nyíregyháza, 2019.

4. Portrék albumba simulva. Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, 2021.

5. Arcok, képek, arcképek. Móricz Zsigmond Könyvtár, Nyíregyháza, 2022.

 

             az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség:

 

Díjak, elismerések: Kölcsey-díj 2013

                                Megyei Príma-díj 2015

 

Folyóirat szerkesztés:

Pedagógiai Műhely 2007 - 2014

Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 1990-től folyamatosan

 

Könyvszerkesztés: 10

PhD-dolgozat bírálója: 5

Opponense: 3

 

MTMT tudományos bejegyzése száma: 378

Hivatkozások: 272

 

Szakmai kapcsolatok:

Debreceni Egyetem

Eszterházy Károly Egyetem

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Petőfi Irodalmi Múzeum

Sugárút szerkesztősége, Szatmárnémeti

Magyar Napló szerkesztősége

Magyaróra szerkesztősége

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet