Dr. Antal Balázs PhD

Dr. Antal Balázs
egyetemi docens


E-mail: antal.balazs@nye.hu 
Telefon: +36-42-599400/2203
Iroda: B/234


Antal Balázs közleményei (Magyar Tudományos Művek Tára)
MAB-adatlap

 

Név: Dr. Antal Balázs

születési év: 1977

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve

magyar–történelem szakos általános iskolai tanár, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2000.

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2003.

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!

 

Nyíregyházi Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Irodalomtudományi Intézeti Tanszék, egyetemi docens

Partiumi Keresztény Egyetem, Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, óraadó

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság(„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek)

PhD (magyar irodalomtudomány), 2008.

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

 

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Oktatott tárgyak:

 

a) A BA-képzésben:  Műfajtörténeti szemináriumok (próza, líra, dráma); Retorika és poétika, Irodalomtudományi proszeminárium, Modern magyar irodalom, Világirodalom I.-III., Napjaink magyar irodalma, Napjaink világirodalma, Kreatív írás.

 

b) Az MA-képzésben: Szöveginterpretációs gyakorlatok, Irodalom és folklór, Az irodalom nyelvisége

 

c) Az Osztatlan képzésben: Irodalomtudományi proszeminárium, Modern magyar irodalom, Világirodalom I.-III., Napjaink magyar irodalma, Napjaink világirodalma, Az irodalom nyelvisége.

 

d) A szaktanári képzésben: A magyar irodalom intézményrendszere, Irodalom és folklór, Regionális kánonok a magyar irodalomban, Szövegolvasás, interpretáció

 

Oktatásban töltött idő: 23 év

 

2000-2001 Krúdy Gyula Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, III. ker., általános iskolai tanár

2003-2007 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, doktorandusz, szeminarizálótanár

2008-2011 NyF KTI Szaközépiskolája, középiskolai tanár

2011-  Nyíregyházi Egyetem illetve jogelődjének oktatója

2017-  PKE, Nagyvárad, óraadó

 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata

Kutatási területem az abszurd magyar irodalmi beszédformái, különös tekintettel az erdélyi regionális kánon műveire; a kortárs magyar irodalom narratívái és poétikai. Két tanulmánygyűjteményem valamin monográfiám is ezekre a területekre fókuszál.

PhD-védés opponenciája: egy alkalommal

Szakkönyv lektorálás: egy; szakcikk lektorálás: egy; szépirodalmi könyvszerkesztés: három.      

MTMT-publikáció bejegyzések száma: 178.      

Hivatkozások: 29      

Kutatócsoport: Transzilvánizumsok kutatócsoport, PKE, Nagyvárad.

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Díjak, ösztöndíjak:

Az NKÖM Móricz Zsigmond Ösztöndíja (2004)

A Helikon Alapítvány Kemény Zsigmond Irodalmi Díja (2016)

NKA könyvtámogatási kollégium támogatása háromszor (2003, 2011, 2017)

Füst Milán költészeti díj (2018)

Gálvalfy Zsolt-díj (2019)

NKA alkotói támogatás (2020)

 

Folyóiratszerkesztés:

A Vörös Postakocsi (2007-2011)

Műút portál (2013-)

 

Tagságok:

 

Tagja vagyok az MTA külső köztestületének, a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának és a Szépírók Társaságának.