Záróvizsgatételek (diszciplináris)

Záróvizsgatételek diszciplináris MA/MSc vagy egyetemi oklevél birtokában ugyanazon a szakterületen egyszakos tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben magyartanár tanári szakon.

 

Szakmódszertan (anyanyelv)

 

1. Az anyanyelvi nevelés cél- és feladatrendszere, alapelvei

 

2. Az anyanyelvi nevelés tervezése, művelődési anyaga

 

3. Az anyanyelvi műveltség hordozói (tantervek, programok, tankönyvek, segédanyagok)

 

4. Az anyanyelvi nevelés fejlődéstörténete

 

5. A funkcionális grammatikatanítás

 

6. Az anyanyelvi kompetencia fogalma, összetevői

 

7. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése

 

8. A szövegértés tanításának módszertana

 

9. Az anyanyelvi nevelés hagyományos és megújuló módszerei, munkaformái

 

10. Az anyanyelvi nevelés hagyományos és megújuló gyakorlattípusai, módszeres technikái

 

11. A modern kommunikációs eszközök az anyanyelvi nevelésben

 

12. Az anyanyelvi nevelés és más műveltségi területek kölcsönhatása

 

 

Szakmódszertan (irodalom)

 

1. A tanulók előkészítése az irodalmi műalkotás megértésére, befogadására

 

2. Az irodalmi műalkotások bemutatása. A digitális eszközrendszer használata és a szemléltetés egyéb lehetőségei az irodalomórán

 

3. Lírai, epikus és drámai művek értelmezése a középiskolában. A műértelmező irodalomóra és változatai

 

4. A műértelmezés eredményeinek összefoglalása, kiemelése és rögzítése

 

5. Interaktív és reflektív tanulási technikák az irodalomórán

 

6. A közvetlen osztálymunka és a tanulók önálló ismeretszerző tevékenysége

 

7. Az értő olvasás segítésének lehetőségei az irodalomórán

 

8. A szóbeli és írásbeli szövegalkotás kompetenciájának fejlesztése az irodalomórán

 

9. Gyakorlás az irodalomoktatás folyamatában

 

10. Ellenőrzés és értékelés a középiskolai irodalomórán

 

11. Az irodalomtanítás módszerei (megbeszélés, beszélgetés, vita, előadás, magyarázat, elbeszélés, leírás)

 

12. A kétszintű érettségi vizsga mint kimeneti szabályozás és követelményrendszer